Mon-Sun 8:00-17:00

Atlasvägen 53, 13133 Nacka

08 317 178 - 0735 60 04 99

Varför är det viktigt att inte överbelasta flyttlådor

juli 25, 2018

Varför är det viktigt att inte överbelasta flyttlådor

Utan att tänka på konsekvenserna händer det ibland att de som flyttar lägger upp alla böcker i
samma flyttlåda och fyller den med böcker till toppen. Och hur förvånade de blir när botten av
låddan håller ej eller flyttgubbar redan efter femte lådan rör sig som om de arbetade mer än en
dag.

När du packar flyttlådor, kom alltid ihåg de personer som ska bära dem: vare sig det är din bror,
vän eller anställd arbetare. Att bära tunga flyttlådor är inte ett roligt yrke, var därför försiktig när du
packar i dem.

Till exempel om vi pratar om samma böcker igen: packa halva flyttlådan med böcker och resten
av lådan med mjuka föremål – kuddar, filtar. Detta kommer att skydda mot skador av packade
saker, minska (minska till ett minimum) risken att botten faller ut och hjälpa flyttpersonal att inte
skada ryggen.

Skicka meddelande

och vi kontaktar er så fort som möjligt

Lämna förfrågan

och vi kontaktar er så fort som möjligt