Mon-Sun 8:00-17:00

Atlasvägen 53, 13133 Nacka

08 317 178 - 0735 60 04 99

Hur flyttar man ett akvarium med fisk?

augusti 25, 2018

Hur flyttar man ett akvarium med fisk?

Förmodligen vet de flesta att det är omöjligt att transportera akvariefiskar tillsammans medakvariet. Transporten måste alltså göras i två steg: fiskarna för sig och akvariet för sig.
För att transportera fisken måste den flyttas till en behållare som fylls med vatten från akvariet för att bibehålla den normalabakteriesammansättningen. Om transporten är kort kan fisken transporteras i en enda behållare, om den är längre – i olika behållare. Dessutom bör du se till att hålla den optimala temperaturen för fiskarna. Du bör inte utfodrafisken före flytten, då blir de lättare att flytta.
Akvariet bör hanteras som bräckligt gods: packa i en låda och fyll med skumplast.
Efter transporten måste du fylla akvariet med vatten, flytta över de mest tåliga fisktyperna, och först när de anpassat sig, börja föra tillbaka återstoden.

Skicka meddelande

och vi kontaktar er så fort som möjligt

Lämna förfrågan

och vi kontaktar er så fort som möjligt