Mon-Sun 8:00-17:00

Atlasvägen 53, 13133 Nacka

08 317 178 - 0735 60 04 99

Flytta pianon

Flytta pianon

juli 12, 2018

Flytta pianon

Om flytt är planerad och piano finns i huset, brukar de flesta människor oroligt fråga sig om de nu måste skiljas från sitt kära instrument? Musikinstrument kräver varsam behandling in i minsta detalj, även när de står stilla.

Om flytt är planerad och piano finns i huset, brukar de flesta människor oroligt fråga sig om de nu måste skiljas från sitt kära instrument? Musikinstrument kräver varsam behandling in i minsta detalj, även när de står stilla. Och att flytta ett så ansenligt och samtidigt ömtåligt inventarium är komplicerat, med tanke på att även obetydliga stötar kan vålla allvarlig skada och förlust av klangen. I det här avsnittet kommer vi att förklara hur man transporterar ett piano utan irreparabla konsekvenser.

  1. Pianot får inte demonteras. Det måste lyftas och bäras som det står, men alla frakthissar rymmer inte ett piano. Därför behövs hjälp av erfarna flyttkarlar. Och det är nödvändigt att avlägsna alla beslag, paneler och slagmekanismen i förväg, vilket dels skyddar dessa delar, och dels minskar instrumentets totala vikt.
  2. Rulla inte pianot på metallhjulen som pianot vilar på. Detta kan vålla skador inte bara på golvet, utan också på instrumentet.
  3. Var noga med att emballera pianot före transporten med förpackningsmaterial för att minimera vibrationer och risken att smuts och fukt tränger in i instrumentet. Var uppmärksam på de utskjutande delarna – hörn, pedaler, hjul och ben. Fäst förpackningsmaterialet med tejp. Pianots ovansida täcks helt med polyetenfilm, som i förväg har försetts med små hål, så att bärarna inte glider med händerna under förflyttningen. Locket kan fixeras med tejp. Glöm inte att lägga ett mjukt material mellan locket och tangenterna och täcka strängarna, exempelvis med tjockt papper.
  4. Placera aldrig ett piano lutande från ett trappsteg, det är farligt. Försök aldrig på egen hand att transportera ett tungt instrument nedför en trappa, det är bättre att kontakta erfarna lastare som vet hur man använder olika hjälpmedel under transporten – specialgjorda skenor, vagnar etc.
  5. Om transporten utförs i kallt eller regnigt väder, var dubbelt uppmärksam på kvalitetsmässig emballering och se till att instrumentet befinner sig under bar himmel så kort stund som möjligt.
  6. I rummet, där pianot ska placeras, öppna fönstret så att temperaturen kommer mera i nivå med yttertemperaturen. Instrumentet behöver anpassa sig. Locket bör inte öppnas. Om det finns fukt på ytan bör det inte torkas bort, utan lämnas att självtorka.
  7. Självklart låter man pianot vila efter flytten. Justering och omstämning bör inte heller göras tidigare än efter några dagar. Glöm inte att det viktigaste i transporten är att välja rätt personer till utförandet. Oerfarna händer kan bli en dyr historia, de kan kosta dig ditt instrument.

Skicka meddelande

och vi kontaktar er så fort som möjligt

Lämna förfrågan

och vi kontaktar er så fort som möjligt